Back to top
Weiss Klinik - Sprawdź naszych specjalistów

Nasi specjaliści

Personel medyczny Weiss Klinik to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem,

którzy nieustannie śledzą światowe trendy w medycynie,
doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności.
 

dr n. med. Wojciech Myga

Ordynator Oddziału Okulistyki

Specjalizacja:

 • zaćma
 • jaskra
 • operacje witreo-retinalne
 • laseroterapia

Chirurg okulista, ekspert w zakresie leczenia jaskry i zaćmy oraz chirurgii szklistkowo-siatkówkowej.W Weiss Klinik kieruje oddziałem okulistyki oraz przeprowadza operacje leczenia jaskry i zaćmy, zabiegi chirurgii siatkówki oraz wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych.

Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim (1995). W latach 1996-2007 pracował w Klinice Okulistyki w Katowicach. W roku 2007 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a tematyką obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej była „Ocena skuteczności Selektywnej Laserowej Trabekuloplastyki w leczeniu różnych postaci jaskry otwartego kąta”. Od 2008 roku jest ordynatorem Oddziału Okulistyki w Centrum Okulistycznym Weiss Klinik.

dr n. med. Piotr Kucharzewski

Specjalizacja:

 • laserowa korekcja wad wzroku
 • chirurgia refrakcyjna
 • diagnostyka i terapia schorzeń rogówki
 • diagnostyka okulistyczna

Chirurg okulista, specjalista w zakresie chirurgii refrakcyjnej, diagnostyki oraz terapii schorzeń rogówki. W Weiss Klinik przeprowadza operacje laserowej korekcji wad wzroku, zabiegi sieciowania włókien kolagenowych rogówki Cross-Linking oraz zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń rogówki.

Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na Wydziale Lekarskim (2006). W latach 2006-2007 odbył staż lekarski podyplomowy w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. W 2013r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych oraz tytuł specjalisty w ramach okulistyki z zakresu sieciowania włókien kolagenowych rogówki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Dr Piotr Kucharzewski jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w zjazdach i konferencjach krajowych i międzynarodowych.

dr n. med. Ewa Nita

Specjalizacja:

 • Zaćma
 • leczenie AMD
 • iniekcje doszklistkowe
 • angiografia

Chirurg okulista, specjalista w zakresie leczenia schorzeń siatkówki, zaćmy i jaskry. Ekspert w dziedzinie schorzeń AMD. W Weiss Klinik wykonuje operacje leczenia schorzeń AMD.

Absolwentka i wieloletni pracownik Śląskiej Akademii Medycznej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 roku. Członek Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach i Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego.

dr n. med. Łukasz Cwalina

Specjalizacja:

 • laserowa korekcja wad wzroku
 • refrakcyjna wymiana soczewki
 • soczewki fakijne
 • operacje zaćmy
 • diagnostyka i leczenie schorzeń przedniego odcinka oka

Chirurg okulista, specjalista w zakresie chirurgii refrakcyjnej i zaćmy, chorób rogówki oraz jaskry. W Weiss Klinik przeprowadza operacje usunięcia zaćmy, implantacji soczewek fakijnych i laserowej korekcji wad wzroku, zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego odcinka oka.

Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na Wydziale Lekarskim (2001). Wieloletni asystent Kliniki Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2002-2015).

dr n. med. Agnieszka Stanik-Walentek

Specjalizacja:

 • diagnostyka okulistyczna
 • dobór soczewek kontaktowych
 • zaćma
 • jaskra
 • laseroterapia
 • okulistyka dziecięca

Specjalista okulistyki dziecięcej, ekspert w leczeniu zaćmy i jaskry oraz w doborze soczewek kontaktowych. W Weiss Klinik zajmuje się diagnostyką okulistyczną, laseroterapią, a także doborem soczewek kontaktowych.

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Katowicach (2000). Tytuł naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w roku 2008, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ekspresja genów TGFβ i jego receptorów u chorych ze zwyrodnieniem pęcherzowym rogówki”.

Dr Agnieszka Stanik-Walentek doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu oraz w Katedrze I Oddziału Klinicznego Chorób Oczu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, autorem i współautorem wielu prac naukowych w dziedzinie okulistyki i genetyki, publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestniczy w wielu kursach, stażach i sympozjach naukowych, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Obszar zainteresowań i działalności klinicznej Pani Doktor to kompleksowe i nowoczesne leczenie wad wzroku, diagnostyka i leczenie chorób przedniego oraz tylnego odcinka oka, w szczególności jaskry oraz chorób rogówki. Wykonuje laserowe zabiegi przeciwjaskrowe (SLT, IRT), zabiegi Yag kapsulotomii, zajmuje się kwalifikacją do zabiegów chirurgii refrakcyjnej, witrektomii, iniekcji anty VEGF oraz usunięcia zaćmy. Okulistyka dziecięca to także ważna część zawodowych zainteresowań lekarki. Pani Doktor zajmuje się ortokorekcją - metodą spowalniania postępującej krótkowzroczności, a także doborem soczewek twardych u chorych ze stożkiem rogówki.

lek. med. Brygida Monika Szymkowiak

Specjalizacja:

 • Zaćma
 • Jaskra
 • operacje zaćmy
 • diagnostyka i leczenie AMD

Chirurg okulista, specjalista w leczeniu zaćmy, jaskry i schorzeń siatkówki. W Weiss Klinik przeprowadza zabiegi usunięcia zaćmy i wszczepienia soczewek wewnątrzgałkowych, diagnostyką i leczeniem jaskry oraz schorzeń siatkówki.

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1984-2005 pracowała w Klinice Okulistyki w Katowicach, gdzie zdobyła wysokie umiejętności w diagnostyce, leczeniu i chirurgii okulistycznej. . Aktywnie uczestniczyła w wielu badaniach klinicznych nad lekami stosowanymi w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem. Od 2006 roku ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach.

lek. med. Kornelia Walkowicz

Specjalizacja:

 • diagnostyka wad wzroku u dzieci (od 8. roku życia) i dorosłych
 • diagnostyka schorzeń oczu
 • kwalifikacje do zabiegów zaćmy, witrektomii, przeciwjaskrowych i innych

Specjalista okulistyki, szczególnie w leczeniu schorzeń oczu u dzieci (od 8. roku życia) i dorosłych. W Weiss Klinik zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń oczu oraz kwalifikacją do zabiegów zaćmy, przeciwjaskrowych i innych.

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Górniczym Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu, w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach (kierownik poradni jaskrowej) oraz w Prywatnym Szpitalu Korvita w Chorzowie (ordynator).

lek. med. Mariola Bawer

Specjalizacja:

 • diagnostyka wad wzroku
 • dobór soczewek kontaktowych
 • diagnostyka schorzeń oczu
 • drobne zabiegi chirurgiczne na powiekach

Specjalista okulistyki, szczególnie w zakresie leczenia wad wzroku i drobnych zabiegów chirurgicznych powiek oczu. W Weiss Klinik zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad wzroku i schorzeń oczu, diagnostyką i doborem soczewek kontaktowych oraz zabiegami chirurgicznymi na powiekach.

Absolwentka wydziału zabrzańskiego Śląskiej Akademii Medycznej (1986). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w oddziałach okulistycznych Szpitala Wielospecjalistycznego i Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Nadal podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i zjazdach okulistycznych.

lek. med. Ewa Kozłowska

Specjalizacja:

 • dobór soczewek kontaktowych
 • dobór pomocy dla słabo widzących
 • leczenie stanów zapalnych
 • dobór pryzmatów

Specjalista okulistyki, szczególnie w korekcji wysokich wad wzroku. W Weiss Klinik specjalizuje się szczególnie w doborze soczewek kontaktowych.

Absolwentka studiów medycznych w Instytucie Medycznym im. N.I. Pirogowa. Podczas studiów już wybrała okulistykę i należała do Okulistycznego Koła Naukowego pod kierunkiem prof. Nesterowa. W 1990 i 1995 roku uzyskała pierwszy i drugi stopień specjalizacji pod kierunkiem prof. A. Gierek-Łapińskiej w Szpitalu Klinicznym nr 5 w Katowicach.

W Szpitalu Klinicznym zajmowała się leczeniem stanów zapalnych gałki ocznej. W 2000 roku rozpoczęła prowadzenie własnego NZOZ i w 2006 wprowadziła dobór pomocy dla słabowidzących i dobór soczewek twardych przy stożku rogówki. W celu rozszerzenia wiedzy uczęszczała na wykłady na Politechnice Wrocławskiej wydziału Optometria.

lek. med. Katarzyna Kniażewska

Specjalizacja:

 • anestozjologia

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. W Weiss Klinik zajmuje się konsultacjami anestezjologicznymi i znieczulaniem pacjentów do zabiegów chirurgicznych.

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Zabrzu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz w Klinice Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu.

lek. med. Sybilla Piekarska

Specjalizacja:

 • korekcja powiek
 • zabiegi medycyny estetycznej

Chirurg plastyk, specjalizuje się w zabiegach korekcji nosa i piersi, w liposukcji i liftingu twarzy. W Weiss Klinik kieruje oddziałem chirurgii plastycznej oraz przeprowadza operacje plastyczne.

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Zabrzu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, w Klinice Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej WSS Nr 5 w Sosnowcu (pod kierownictwem prof. Jerzego Strużyny) oraz w Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej.

lek. Mikołaj Böhm

Specjalizacja:

 • psychologia rozwojowa
 • psychologia pracy
 • psychologia transportu

Specjalista psycholog w zakresie psychologii rozwojowej, psychologii transportu, psychologii pracy oraz poradnictwa i konsultacji psychologicznych. W Weiss Klinik zajmuje się przede wszystkim wsparciem naszych pacjentów przed czekającymi ich zabiegami, szczególnie chirurgii plastycznej. Ponadto diagnozą i poradnictwem psychologicznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także doradztwem zawodowym oraz badaniami i wydawaniem pozwoleń dla wymaganych prawem zawodów (m.in. kierowców) oraz pozwoleń na broń.

Absolwent psychologii i doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest wykładowcą Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego – na UJ współtworzy autorski program zajęć z zakresu Metody Diagnozy Psychologicznej Kierowców, na Politechnice Krakowskiej prowadzi Punkt Konsultacji Psychologiczno- Pedagogicznych realizujący pomoc i poradnictwo psychologiczne.