Back to top
Weiss Klinik - Sprawdź naszych specjalistów

Nasi specjaliści

Personel medyczny Weiss Klinik to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem,

którzy nieustannie śledzą światowe trendy w medycynie,
doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności.
 

dr n. med. Wojciech Myga

Ordynator Oddziału Okulistyki

Specjalizacja:

 • zaćma
 • jaskra
 • operacje witreo-retinalne
 • laseroterapia

Chirurg okulista, ekspert w zakresie leczenia jaskry i zaćmy oraz chirurgii szklistkowo-siatkówkowej.W Weiss Klinik kieruje oddziałem okulistyki oraz przeprowadza operacje leczenia jaskry i zaćmy, zabiegi chirurgii siatkówki oraz wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych.

Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim (1995). W latach 1996-2007 pracował w Klinice Okulistyki w Katowicach. W roku 2007 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a tematyką obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej była „Ocena skuteczności Selektywnej Laserowej Trabekuloplastyki w leczeniu różnych postaci jaskry otwartego kąta”. Od 2008 roku jest ordynatorem Oddziału Okulistyki w Centrum Okulistycznym Weiss Klinik.

dr n. med. Piotr Kucharzewski

Specjalizacja:

 • laserowa korekcja wad wzroku
 • chirurgia refrakcyjna
 • diagnostyka i terapia schorzeń rogówki
 • diagnostyka okulistyczna

Chirurg okulista, specjalista w zakresie chirurgii refrakcyjnej, diagnostyki oraz terapii schorzeń rogówki. W Weiss Klinik przeprowadza operacje laserowej korekcji wad wzroku, zabiegi sieciowania włókien kolagenowych rogówki Cross-Linking oraz zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń rogówki.

Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na Wydziale Lekarskim (2006). W latach 2006-2007 odbył staż lekarski podyplomowy w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. W 2013r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych oraz tytuł specjalisty w ramach okulistyki z zakresu sieciowania włókien kolagenowych rogówki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Dr Piotr Kucharzewski jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w zjazdach i konferencjach krajowych i międzynarodowych.

dr n. med. Ewa Nita

Specjalizacja:

 • Zaćma
 • leczenie AMD
 • iniekcje doszklistkowe
 • angiografia

Chirurg okulista, specjalista w zakresie leczenia schorzeń siatkówki, zaćmy i jaskry. Ekspert w dziedzinie schorzeń AMD. W Weiss Klinik wykonuje operacje leczenia schorzeń AMD.

Absolwentka i wieloletni pracownik Śląskiej Akademii Medycznej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 roku. Członek Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach i Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego.

dr n. med. Łukasz Cwalina

Specjalizacja:

 • laserowa korekcja wad wzroku
 • chirurgia refrakcyjna
 • soczewki fakijne
 • operacje zaćmy
 • diagnostyka i leczenie schorzeń przedniego odcinka oka

Chirurg okulista, specjalista w zakresie chirurgii refrakcyjnej i zaćmy, chorób rogówki oraz jaskry. W Weiss Klinik przeprowadza operacje usunięcia zaćmy, implantacji soczewek fakijnych i laserowej korekcji wad wzroku, zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego odcinka oka.

Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na Wydziale Lekarskim (2001). Wieloletni asystent Kliniki Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2002-2015).

lek. med. Brygida Monika Szymkowiak

Specjalizacja:

 • Zaćma
 • Jaskra
 • operacje zaćmy
 • diagnostyka i leczenie AMD

Chirurg okulista, specjalista w leczeniu zaćmy, jaskry i schorzeń siatkówki. W Weiss Klinik przeprowadza zabiegi usunięcia zaćmy i wszczepienia soczewek wewnątrzgałkowych, diagnostyką i leczeniem jaskry oraz schorzeń siatkówki.

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1984-2005 pracowała w Klinice Okulistyki w Katowicach, gdzie zdobyła wysokie umiejętności w diagnostyce, leczeniu i chirurgii okulistycznej. . Aktywnie uczestniczyła w wielu badaniach klinicznych nad lekami stosowanymi w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem. Od 2006 roku ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach.

lek. med. Kornelia Walkowicz

Specjalizacja:

 • diagnostyka wad wzroku u dzieci (od 8. roku życia) i dorosłych
 • diagnostyka schorzeń oczu
 • kwalifikacje do zabiegów zaćmy, witrektomii, przeciwjaskrowych i innych

Specjalista okulistyki, szczególnie w leczeniu schorzeń oczu u dzieci (od 8. roku życia) i dorosłych. W Weiss Klinik zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń oczu oraz kwalifikacją do zabiegów zaćmy, przeciwjaskrowych i innych.

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Górniczym Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu, w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach (kierownik poradni jaskrowej) oraz w Prywatnym Szpitalu Korvita w Chorzowie (ordynator).

lek. med. Mariola Bawer

Specjalizacja:

 • diagnostyka wad wzroku
 • dobór soczewek kontaktowych
 • diagnostyka schorzeń oczu
 • drobne zabiegi chirurgiczne na powiekach

Specjalista okulistyki, szczególnie w zakresie leczenia wad wzroku i drobnych zabiegów chirurgicznych powiek oczu. W Weiss Klinik zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad wzroku i schorzeń oczu, diagnostyką i doborem soczewek kontaktowych oraz zabiegami chirurgicznymi na powiekach.

Absolwentka wydziału zabrzańskiego Śląskiej Akademii Medycznej (1986). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w oddziałach okulistycznych Szpitala Wielospecjalistycznego i Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Nadal podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i zjazdach okulistycznych.

lek. med. Ewa Kozłowska

Specjalizacja:

 • dobór soczewek kontaktowych
 • dobór pomocy dla słabo widzących
 • leczenie stanów zapalnych
 • dobór pryzmatów

Specjalista okulistyki, szczególnie w korekcji wysokich wad wzroku. W Weiss Klinik specjalizuje się szczególnie w doborze soczewek kontaktowych.

Absolwentka studiów medycznych w Instytucie Medycznym im. N.I. Pirogowa. Podczas studiów już wybrała okulistykę i należała do Okulistycznego Koła Naukowego pod kierunkiem prof. Nesterowa. W 1990 i 1995 roku uzyskała pierwszy i drugi stopień specjalizacji pod kierunkiem prof. A. Gierek-Łapińskiej w Szpitalu Klinicznym nr 5 w Katowicach.

W Szpitalu Klinicznym zajmowała się leczeniem stanów zapalnych gałki ocznej. W 2000 roku rozpoczęła prowadzenie własnego NZOZ i w 2006 wprowadziła dobór pomocy dla słabowidzących i dobór soczewek twardych przy stożku rogówki. W celu rozszerzenia wiedzy uczęszczała na wykłady na Politechnice Wrocławskiej wydziału Optometria.

lek. med. Katarzyna Kniażewska

Specjalizacja:

 • anestozjologia

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. W Weiss Klinik zajmuje się konsultacjami anestezjologicznymi i znieczulaniem pacjentów do zabiegów chirurgicznych.

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Zabrzu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz w Klinice Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu.

lek. med. Sybilla Piekarska

Ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej

Specjalizacja:

 • korekcja nosa
 • korekcja powiek
 • powiększanie piersi
 • zabiegi medycyny estetycznej
 • usuwanie blizn pooparzeniowych

Chirurg plastyk, specjalizuje się w zabiegach korekcji nosa i piersi, w liposukcji i liftingu twarzy. W Weiss Klinik kieruje oddziałem chirurgii plastycznej oraz przeprowadza operacje plastyczne.

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Zabrzu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, w Klinice Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej WSS Nr 5 w Sosnowcu (pod kierownictwem prof. Jerzego Strużyny) oraz w Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej.

dr n. med. Bartosz Kniażewski

Specjalizacja:

 • ginekologia i położnictwo
 • ginekologia operacyjna
 • ginekologia estetyczna
 • ginekologia laparoskopowa
 • ginekologia onkologiczna

Ginekolog, specjalizuje się w ginekologii zachowawczej i operacyjnej – w tym w ginekologii estetycznej (plastycznej). W Weiss Klinik prowadzi konsultacje ginekologiczne oraz wykonuje zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej.

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Oddziale Klinicznym Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej ŚUM w Bytomiu, w Katedrze Patofizjologii ŚUM w Zabrzu oraz w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

Samochód ratujący oczy

Zaćmobus

Profilaktyka Zaćmy

Sprawdź Niebieskie tło