Back to top
logo NFZ Leczenie AMD i DME w ramach NFZ
Weiss Klinik - Okulistyka

Leczenie AMD i DME w ramach Programu Lekowego NFZ

Centrum Okulistyczne Weiss Klinik zaprasza pacjentów do uczestnictwa w Programie Lekowym NFZ w leczeniu AMD i DME.
 

Siatkówka to najważniejsza część oka, dzięki której widzimy. Choroby związane z siatkówką oka (retinopatie) objawiają się pogorszeniem widzenia. W porę zdiagnozowane pozwalają rozpocząć właściwe leczenie, dzięki któremu można zahamować postęp choroby i poprawić widzenie.


Wśród chorób siatkówki najczęściej występuje zwyrodnienie plamki żółtej AMD oraz cukrzycowy obrzęk plamki żółtej DME. Plamka żółta to niewielki obszar w centrum siatkówki, który pozwala na widzenie szczegółów znajdujących się bezpośrednio w centrum pola widzenia.


AMD zwyrodnienie plamki żółtej

AMD to zwyrodnienie plamki oka związane z wiekiem. Dotyka centralnej siatkówki, czyli obszaru, który odpowiada za to, co dzieje się właśnie w centralnym polu naszego widzenia, utrudniając chociażby czytanie czy pisanie. AMD występuje w dwóch postaciach: niewysiękowej (suchej) i wysiękowej (mokrej). Skuteczną metodą leczenia AMD są iniekcje doszklistkowe leku antyangiogennego (przeciwciało anty VEGF).


DME cukrzycowy obrzęk plamki żółtej

DME to choroba związana z uszkodzeniem naczyń krwionośnych siatkówki oka, która pojawia się w przebiegu cukrzycy. Podwyższony poziom glukozy we krwi uszkadza drobne naczynia krwionośne w oku. Naczynia zaczynają przeciekać, co prowadzi do obrzęku siatkówki. Dodatkowo część z nich ulega zamknięciu, co powoduje jej niedotlenienie. Mogą też powstawać nowe, nieprawidłowe naczynia, które niszczą siatkówkę. Skuteczną metodą leczenia DME są iniekcje doszklistkowe leku antyangiogennego (przeciwciało anty VEGF).


Bezpłatne leczenie AMD i DME w Weiss Klinik

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Program Lekowy w leczeniu AMD i DME, w którym uczestniczy również Centrum Okulistyczne Weiss Klinik w Chorzowie. Program obejmuje diagnostykę i leczenie wysiękowej postaci AMD oraz cukrzycowego obrzęku plamki żółtej DME za pomocą leku antyangiogennego (przewciało anty VEGF).

Aby rozpocząć bezpłatne leczenie AMD i DME w Weiss Klinik w ramach Programu Lekowego finansowanego z NFZ, konieczne jest skierowanie do poradni okulistycznej wystawione przez lekarza chorób wewnętrznych, lekarza okulistę lub lekarza diabetologa.

 

Szczegółowe informacje na temat leczenie pacjentów z chorobami siatkówki w ramach Programu Lekowego NFZ – AMD i DME, można uzyskać w Weiss Klinik – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00, pod numerami telefonów: 785 059 387 oraz 32 420 63 50.

 

dowiedz się więcej

o Laserowej korekcji wzroku