Back to top
Weiss Klinik - optyk, okulistyka, chirurgia plastyczna

Blog

Optyk

Jak czytać receptę od okulisty?

Wizyta u lekarza okulisty nierzadko kończy się rozpoznaniem wady wzroku. Na recepcie od specjalisty zapisane oznaczenia, nie zawsze są zrozumiałe dla wszystkich. A prawidłowe ich odczytywanie przydaje się przy zakupie okularów.

Analizując medyczne zapisy na recepcie, z pewnością znajdziemy tam takie skróty i nazwy, jak:

Dal – oznacza, że okulary zapisane przez lekarza należy zakładać codziennie, ponieważ poprawią widzenie na odległość, czyli wszystkiego co znajduje się daleko przed nami. Jeśli dodatkowo wpisane są moce, to okulary należy nosić cały czas.

Bliż – oznacza, że okulary powinny poprawić jakość widzenia z bliska. Jeśli wpisano tam również moce, okulary należy nosić tylko podczas aktywności, np. do czytania.

OP (Oko Prawe) – wskazuje na korekcję oka prawego, a…

OL (Oko Lewe) – korekcję oka lewego.

Sfera (SPH) – służy do określenia mocy soczewki. Oblicza się ją z dokładnością do 0,25 dioptrii sferycznych (np. -0,75, +1,25). W zależności czy konieczna jest korekcja wzroku w dali, czy w bliży, może przyjmować wartości ujemne (-), co oznacza – krótkowzroczność lub dodatnie (+), czyli dalekowzroczność. Jeśli natomiast na recepcie zapisano „0”/PLAN, wówczas zalecane okulary, to tzw. „zerówkami”, pozbawione mocy korekcyjnej.

Cylinder (CYL) – stosowany jest jeśli lekarz stwierdził astygmatyzm. Określa on wysokość korekcji astygmatyzmu w dali lub w bliży. Może, ale nie musi występować ze sferą, a także może mieć wartość dodatnią lub ujemną, obliczaną z dokładnością do 0,25 dioptrii cylindrycznych (na przykład +0,50, -0,25).

– występuje zawsze, gdy podana jest wartość cylindra i służy do prawidłowego zamontowania soczewek w oprawie. Jej wartość zamyka się w przedziale od 00 do 1800.

Rozstaw źrenic (PD) – mierzy się dla oka prawego i lewego, od środka nosa do środka każdej źrenicy z osobna. Wartość mieści się zwykle w przedziale od około 20 mm do około 40 mm, a jeśli podawana jest sumarycznie (OP i OL) może mieścić się w przedziale od około 40 mm do około 80 mm. Jeśli okulista nie zamieścił PD na recepcie, każdy sam może zmierzyć sobie rozstaw źrenic.