Back to top
Weiss Klinik - optyk, okulistyka, chirurgia plastyczna

Blog

Laserowa korekcja wad wzroku

Femto-LASIK: bezpieczna korekcja wyższy wad wzroku

Femto-LASIK to jedna z najnowocześniejszych metod laserowej korekcji wzroku na świecie, która umożliwia bezpieczne korygowanie wyższych wad wzroku.

Na czym polega metoda femto-LASIK?

Femto-LASIK to udoskonalony zabieg LASIK, podczas którego do nacięcia rogówki i przygotowania jej do właściwego etapu zabiegu laserowego używa się lasera femtosekundowego zamiast ostrza mechanicznego mikrokeratomu. Wszystko jest sterowane komputerowo, co umożliwia wybór średnicy grubości separowanego płatka rogówki.

Płatek rogówki utworzony w tej technice ma optymalne i przewidywalne wcześniej kształt i wielkość oraz odpowiednio umiejscowiony zawias rogówki. Tworzenie płatka tą techniką trwa około 20 sekund.

Promienie lasera są skupiane na ściśle określonej głębokości zrębu rogówki. W wyniku ich działania wytwarza się mikroplazma, tworzą się pęcherzyki wypełnione gazem i wodą rozciągające się na określonej głębokości, tworząc płaszczyznę między warstwami zrębu. Utworzony w ten sposób płatek jest następnie unoszony na swoim zawiasie tak, aby umożliwić wykonanie ablacji zrębu z użyciem lasera excimerowego.

Tak przygotowana rogówka zostaje następnie poddana działaniu lasera excimerowego, który modeluje jej kształt, aby uzyskać pożądany efekt widzenia. Ten etap zabiegu nie różni się od innych stosowanych metod laserowej korekcji wad refrakcji. Działanie lasera trwa zaledwie kilka sekund.

ERROR: Content Element with uid "918" and type "youtubevideo_pi1" has no rendering definition!

Zalety metody femto-LASIK

Ogromna precyzja laserowa w nacięciu rogówki pozwala na zastosowanie metody femto-LASIK do korygowania większych wad wzroku, przy minimalizacji ewentualnych powikłań po zabiegu w postaci: efektu aureoli (okrągłe refleksy wokół źródeł światła w nocy), zespołu suchego oka czy stanów zapalnych (które wpływają na czas gojenia i stabilizacji widzenia po zabiegu).

Oto najważniejsze zalety metody femto-LASIK:

 • lepsze rezultaty i wyższy poziom bezpieczeństwa – tradycyjne mechaniczne mikrokeratomy wycinają płatki o kształcie menisku (grubsze w części obwodowej i cieńsze w centrum); laser femtosekundowy daje możliwość wykonania z góry zaprogramowanego (z użyciem programu komputerowego) cięcia rogówki, o konkretnej grubości i  średnicy oraz lokalizacji zawiasu rogówki, a wycięty płatek jest o jednakowej zgodnej grubości całej powierzchni
 • możliwość indywidualnego zaprogramowania tworzonego płatka rogówki – jego grubości, średni i umiejscowienia zawiasu rogówki w dowolnym miejscu
 • korekcja większych wad wzroku, nawet przy cienkiej rogówce – laser femtosekundowy pozwala na indywidualne zaprogramowanie i wytworzenie płatka rogówki o odpowiedniej grubości (zaledwie 90-120 μm), średnicy i umiejscowieniu zawiasu rogówki, co umożliwia usuwanie większych wad nawet wówczas, gdy rogówka jest bardzo cienka
 • krótszy czas zabiegu – wytworzenie płatka rogówki za pomocą lasera femtosekundowego trwa około 20 sekund, co skraca czas całej procedury zabiegowej
 • szybsza i lepsza rekonwalescencja po zabiegu – precyzyjne przygotowanie rogówki za pomocą lasera femtosekundowego na działanie właściwego lasera excimerowego minimalizuje ryzyko ewentualnych powikłań, co wpływa na szybkość stabilizacji widzenia po zabiegu
 • mniejsze ryzyko powikłań – szczególnie związanych ze stanami zapalnymi, które wpływają na proces rekonwalescencji i stabilizacji widzenia po zabiegu, a także z efektem aureoli i zespołu suchego oka

 

Dla kogo metoda femto-LASIK?

Metoda femto-LASIK zalecana jest do korekcji wad wzroku pacjentów, którzy posiadają cienką rogówkę i o dużej średnicy źrenicy. Zbyt cienka rogówka czy duża średnica źrenicy niejednokrotnie są powodem braku kwalifikacji do laserowej korekty wady wzroku innymi dostępnymi metodami.

Metoda ta zalecana jest również w przypadku korekcji wyższych wad wzroku czy w zdiagnozowanych przed zabiegiem problemach zespołu suchego oka.

Korzyści dla pacjenta

 • możliwość przeprowadzenia zabiegu laserowej korekcji wzroku u pacjentów z cienką rogówką i/lub z dużą średnicą źrenicy
 • możliwość bezpiecznej korekcji wyższych wad wzroku i zakresie korygowanej wady wzroku
 • metoda bezpieczna dla oka, gdyż ingerencja w nabłonek rogówki jest niezwykle precyzyjna, a przy tym minimalna
 • krótkie i precyzyjne działanie lasera femtosekundowego, który wycina płatek rogówki o zaprogramowanej z góry grubości i średnicy
 • skrócony czas gojenia, ze względu na precyzyjną i minimalną ingerencję w nabłonek rogówki
 • większy komfort dla pacjenta z uwagi na szybszą i mniej bolesną rekonwalescencję po zabiegu