Back to top
Weiss Klinik - optyk, okulistyka, chirurgia plastyczna

Blog

Choroby siatkówki

AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej

Zwyrodnienie plamki (AMD) to choroba niewielkiego obszaru w centrum siatkówki, który pozwala na widzenie szczegółów znajdujących się bezpośrednio w centrum pola widzenia. AMD charakteryzuje się powolnym i bezbolesnym postępem. Wykryte może być podczas rutynowego badania okulistycznego.

W niektórych przypadkach schorzenie może rozwijać się szybko, powodując ciężką i nieodwracalną ślepotę centralną w ciągu kilku miesięcy, a czasem nawet tygodni! Wczesne wykrycie i rozpoznanie może uratować wzrok.

AMD występuje w dwóch postaciach: suchej i wysiękowej. Zwykle schorzenie to zaczyna się od postaci suchej i w przypadku 80-90% osób nie ulega to zmianie. Wysiękowe AMD występuje jedynie w 10-20% wszystkich przypadków AMD, lecz ma zdecydowanie bardziej agresywny przebieg (powoduje nagłą, ciężką utratę widzenia).

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest jedną z głównych przyczyn utraty wzroku z populacji krajów rozwiniętych. Wzrost liczby chorych na AMD sprawia, że intensywnie poszukuje się nowych sposobów leczenia wysiękowych postaci tego schorzenia.

Sprawdź, czy cierpisz na AMD

Dzięki prostemu testowi Amslera możesz sam sprawdzić i ocenić, czy cierpisz na tę dolegliwość. Test Amslera jest to siatka, będąca kwadratem o boku 10 cm, narysowanym na czarnym tle i podzielonym kratą białych linii na kwadraciki o boku 0,5 cm. W jego środku znajduje się punkt, na który badany kieruje oś widzenia. To badanie można wykonać samodzielnie, w okularach do czytania, dla każdego oka osobno.

Każdym okiem należy patrzeć kilkanaście sekund na punkt, a następnie stwierdzić czy wszystkie linie pionowe i poziome na kartce są proste. Przy zmianach obrzękowych w plamce powstają nieprawidłowości obrazu w postaci mroczków lub zniekształceń linii. Jest to pierwszy sygnał wskazujący konieczność przeprowadzenia konsultacji u specjalisty.

Po lewej test Amslera – prawidłowy, Po prawej test Amslera – nieprawidłowy, 

 

Objawy AMD
Główne objawy zwyrodnienia plamki to:

  • ograniczenie widzenia centralnego wraz z mroczkiem centralnym (ciemna plama w centrum pola widzenia),
  • zaburzenia widzenia,
  • obniżenia poczucia kontrastu oraz widzenia barw,
  • niektórzy chorzy mogą odczuwać, że rozmiary lub kolory przedmiotów mogą się różnić, gdy są widziane zdrowym lub chorym okiem,
  • krzywienie się linii prostych.

Leczenie zwyrodnienia plamki żółtej

Obecnie dostępnych jest kilka metod leczenia AMD, które spowalniają postęp choroby i zapobiegają dalszej utracie widzenia. Nowe metody leczenia ukierunkowane są na hamowanie wzrostu naczyń poprzez działania przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF). Do najnowszych należą te, które są związane z podawaniem odpowiednich leków do wnętrza gałki ocznej za pomocą iniekcji.

W Prywatnym Szpitalu Weiss Klinik proponujemy pacjentom leczenie preparatem Lucentis (dopuszczony do obrotu przez Komisję Europejską na terytorium całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce) oraz preparatem Eylea (pierwszy lek, który umożliwia wiązanie czynnika VEGF z obu jego stron). Obydwa leki służą do leczenia wysiękowej (tzw. mokrej) postaci zwyrodnienia plamki AMD.

Leczenie Eylea

Eylea to pierwszy lek, którego działanie opiera się na koncepcji „pułapki molekularnej” umożliwiającej wiązanie czynnika VEGF z obu jego stron, w stosunku 1:1. Po związaniu z lekiem cząsteczki VEGF nie mogą aktywować swoich receptorów znajdujących się na powierzchni komórek śródbłonka naczyń, efektem czego jest zahamowanie pobudzania angiogenezy. Utworzone kompleksy zachowują trwałość w krążeniu i nie ulegają szybkiej eliminacji.

Leczenie produktem Eylea należy rozpocząć od trzech wstrzyknięć podawanych w miesięcznych odstępach, a następnie kontynuować, podając jedno wstrzyknięcie co 2 miesiące. W początkowej fazie nie ma wymogu kontroli między wstrzyknięciami, jednakże ze względu na możliwe powikłania iniekcji doszklistkowych należy rozważyć badania kontrolne także w tym okresie.

Po pierwszych 12 miesiącach leczenia lekiem Eylea odstęp między dawkami można wydłużyć w zależności od parametrów anatomicznych i funkcjonalnych. W tym przypadku harmonogram wizyt powinien być określony przez lekarza – może być częstszy niż harmonogram wstrzyknięć.

Podawanie leku Eylea może prowadzić do stabilizacji widzenia u chorych na wysiękową postać AMD, a czasami do jego poprawy, w wielu przypadkach może zapobiec utracie widzenia. Dzięki iniekcjom co 2 miesiące Eylea pozwala na znaczne zmniejszenie obciążenia leczeniem i w konsekwencji na ograniczenie ryzyka powikłań z nim związanych, a także na redukcję liczby wizyt kontrolnych i obniżenie kosztów leczenia