Back to top
Weiss Klinik - optyk, okulistyka, chirurgia plastyczna

Blog

Laserowa korekcja wad wzroku

Metody laserowej korekcji wad wzroku

W Weiss Klinik proponujemy kilka metod laserowej korekcji wzroku, z powodzeniem stosowanych na całym świecie. Różnice pomiędzy metodami dotyczą sposobu przygotowania rogówki na działanie lasera.

Rogówka zbudowana jest z pięciu warstw komórek o różnej grubości. Podczas zabiegu chirurg usuwa cienką, najbardziej zewnętrzną warstwę (czyli nabłonek), a głębsze warstwy modeluje za pomocą lasera.

  1. błona graniczna przednia
  2. nabłonek przedni rogówki
  3. zrąb rogówki (istota właściwa rogówki)
  4. blaszka graniczna tylna (błona Descemeta)
  5. śródbłonek

Metody powierzchowne i głębokie - jaka jest różnica?

W metodach powierzchownych (to m.in. EBK) usunięty nabłonek ulega naturalnej odbudowie po zabiegu. Natomiast w metodach głębokich (np. LASIK) wytwarza się płatek ze stromy rogówki, który z czasem ulega zrośnięciu. Zaletą metod głębokich jest z pewnością skrócony czas rehabilitacji wzroku po zabiegu i możliwość korekcji wysokich wad. Z uwagi na wytwarzany w głębokich metodach płatek, nie są one zalecane dla osób uprawiających sporty kontaktowe. Z kolei metody powierzchowne cechuje nieco dłuższy czas gojenia i mniejszy zakres usunięcia wady. Ze względu na brak w nich płatka, który mógłby ulec uszkodzeniu w czasie urazu, metody te z powodzeniem stosowane są u osób uprawiających sporty kontaktowe.

Tkanka rogówki zachowuje się pod względem mechanicznym podobnie do sprężyny – im większa wada, tym wyższa jej tendencja do powrotu do poprzedniego kształtu. Laserowanie głębszych warstw rogówki w zabiegach głębokich zmniejsza tę tendencję, co jest istotniejsze przy wyższych wadach. Obecna tendencja w laserowej korekcji wzroku przybliża metody powierzchowne i głębokie, łącząc pozytywne strony każdej z tych metod i niwelując te negatywne.

 

Szczegółowy opis metod

PRK to pierwsza oficjalnie zaakceptowana i stosowana metoda laserowej korekcji wzroku. Polega na trwałym mechanicznym usunięciu nabłonka rogówki. Następnie chirurg modeluje głębsze warstwy rogówki za pomocą lasera. Usunięty nabłonek rogówki odrasta samoistnie, co wydłuża cały proces gojenia się oka.

LASEK to bardziej udoskonalona metoda PRK. Polega na odsunięcie nabłonka rogówki przy zastosowaniu roztworu alkoholu. Następnie chirurg modeluje głębsze warstwy rogówki, a usunięty nabłonek rogówki odrasta samoistnie lub może być ponownie umiejscowiony na pierwotnym swoim miejscu (rzadko stosowane).

LASIK to metoda, w której płatek rogówki preparowany jest mechanicznie za pomocą urządzenia zwanego mikrokeratomem. Po działaniu lasera na głębsze warstwy rogówki, odseparowany wcześniej płatek rogówki chirurg umiejscawia na jego pierwotnym miejscu. Czas rehabilitacji wzrokowej jest znacznie krótszy niż we wcześniejszych metodach (tj. PRK i LASEK). Metoda LASIK może być zalecana do korekcji wysokich wad, ale stosowana może być jedynie u pacjentów z odpowiednią grubością rogówki.

EPI-LASIK to tzw. metoda powierzchniowa laserowej korekcji wzroku. Polega na mechanicznym odseparowaniu cienkiego płatka nabłonka rogówki za pomocą urządzenia zwanego epikeratomem. Następnie chirurg poddaje działaniu lasera powierzchowną część rogówki. Po zakończeniu zabiegu zakładana jest specjalna soczewka opatrunkowa, a nabłonek rogówki odrasta w sposób naturalny. Podczas procesu gojenia komórki szybko się regenerują, a pacjent uzyskuje dobre widzenie już kilka godzin po zabiegu.

EBK to metoda powierzchniowa laserowej korekcji wzroku. Polega na usunięciu nabłonka rogówki przed działaniem lasera za pomocą urządzenia EpiClear. Epikeratom EpiClear umożliwia wykonanie bezpiecznego usunięcia warstwy nabłonka rogówki poprzez jego delikatne „zamiecenie”. Narzędzie EpiClear zbiera usunięte komórki nabłonka do końcówki w kształcie misy, nie pozostawiając ich na powierzchni rogówki. Metoda EBK pozostawia warstwę Bowmana kompletnie nienaruszoną, z wyraźnymi i jasnymi brzegami, dzięki czemu następuje szybki wzrost peryferyjnego nabłonka. Wszystko to ma na celu skrócenie czasu rekonwalescencji po zabiegowej i zmniejszenie bólu podczas leczenia nabłonka.

SBK-LASIK to kolejna metoda powierzchniowa. Płatek nabłonka rogówki (separowany jest mechanicznie za pomocą separatora lub lasera femtosekundowego. Po zakończeniu działania lasera na powierzchowne części rogówki, płatek umiejscawiany jest na swoim pierwotnym miejscu. Z uwagi na małą ingerencję w rogówkę, oko goi się bardzo szybko.

femto-LASIK to najnowocześniejsza metoda laserowej korekcji wzroku, z zastosowaniem lasera femtosekundowego, za pomocą którego separowany jest płatek nabłonka rogówki – o konkretnej grubości i średnicy.  Po etapie opracowania płatka rogówki za pomocą tego lasera, następuje właściwa część zabiegu polegająca na modelowaniu kształtu rogówki za pomocą lasera excimerowego. Po zakończeniu działania lasera na powierzchowne części rogówki, płatek umiejscawiany jest na swoim pierwotnym miejscu. Z uwagi na małą ingerencję w rogówkę oko goi się bardzo szybko. Niezwykła precyzja i możliwość zaplanowania grubości i średnicy separowanego płatka rogówki pozwalają na korygowania wyższych wad wzroku i z większym zakresem korygowanej wady, a także przy cienkiej rogówce i dużej średnicy źrenicy.