Back to top
Weiss Klinik - optyk, okulistyka, chirurgia plastyczna

Blog

Choroby siatkówki

Jakie są objawy chorób siatkówki?

Siatkówka jest najważniejszą częścią oka, dzięki niej po prostu widzimy. Błyski lub czarne plamki o różnym kształcie w polu widzenia – mogą być objawami nieprawidłowego funkcjonowania siatkówki.

To w siatkówce miliony światłoczułych komórek odbiera bodźce świetlne, które następnie za pomocą nerwu wzrokowego przekazywane są do mózgu, gdzie powstaje obraz – czyli to, co widzimy.  Jeśli więc pojawiają się zaburzenia widzenia, ich przyczyną mogą być różne choroby siatkówki. 

Jedną z poważniejszych jest zwyrodnienie plamki żółtej (AMD), która upośledza obszar w centrum siatkówki. Powoduje stopniowe pogorszenie widzenia, a nawet utratę wzroku w centralnej części pola widzenia.

Do ślepoty może też prowadzić odwarstwienie siatkówki, czyli oddzielenia się siatkówki od znajdującej się bezpośrednio pod nią naczyniówki. Na chorobę tę szczególnie narażone są osoby z dużą krótkowzrocznością, u których odwarstwienie siatkówki może wywołać nawet niewielki wysiłek fizyczny.

Chorobą, która obejmuje centralną, najważniejszą część siatkówki jest otwór plamki. Powstaje na skutek ubytku siatkówki spowodowanego procesem kurczenia się ciała szklistego. Na powierzchni centralnej części siatkówki może też tworzyć się błona przedsiatkówkowa, która stopniowo pogarsza widzenie lub wykrzywia obraz.

W przebiegu cukrzycy występuje choroba związana z uszkodzeniem naczyń krwionośnych siatkówki oka, czyli retinopatia cukrzycowa. Zmiany cukrzycowe w obrębie siatkówki rozwijają się wprost proporcjonalnie do długości cukrzycy oraz jej typu. 

Do uszkodzenia naczyń krwionośnych siatkówki oka może przyczynić się również retinopatia nadciśnieniowa, spowodowana powikłaniami nadciśnienia tętniczego. Zmiany chorobowe zaburzają czynności i strukturę naczyń krwionośnych siatkówki.

W Centrum Okulistycznym Weiss Klinik posiadamy ogromne możliwości diagnostyki i leczenia chorób siatkówki oka. W zależności od stopnia zawansowania schorzenia, stosujemy techniki zachowawcze, czyli leczenie farmakologiczne zmian w obrębie siatkówki oraz zalecamy stosowanie odpowiedniej diety żywieniowej. Bardziej zaawansowaną formą leczenia jest laseroterapia umożliwiająca usunięcie zmian chorobowych w obrębie siatkówki. Możemy też sięgać po techniki chirurgiczne i przeprowadzać zabiegi wewnątrzgałkowe w obrębie siatkówki, do których zalicza się m.in. witrektomię, czyli wycięcie ciała szklistego z wnętrza gałki ocznej.